Serdecznie witamy w naszych stronach :)

 

Witamy na stronie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej  w Chrzanowie powstał 1 maja 2012r.
w wyniku wyodrębnienia ze struktur Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny
w Chrzanowie, na mocy uchwały Rady Powiatu Chrzanowskiego nr XX/138/2012 r.
z dnia 28 marca 2012 roku.                       
Celem działania POIK jest realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej obejmujących
w szczególności:

  • zapewnienie kompleksowej pomocy, w tym: psychologicznej, pedagogicznej, prawnej

osobom i rodzinom znajdującym się w kryzysie - ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Ośrodek funkcjonuje całodobowo przez cały rok.
Pod numerem telefonu 32 646 71 85 dyżurują specjaliści pracy z rodziną – psycholodzy
i pedagodzy, służący pomocą osobom zgłaszającym się do Ośrodka.

Gwarantujemy specjalistyczne, bezpłatne poradnictwo, zapewniamy dyskrecję.

 

 

Oferta pomocy POIK adresowana jest do wszystkich mieszkańców powiatu chrzanowskiego  znajdujących się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu takich jak:

 

-doświadczanie przemocy w rodzinie lub ze strony innych osób,

-myśli lub próby samobójcze.

 W obliczu innych poważnych zagrożeń i kryzysów takich jak:

 - nadużycia seksualne,

 - uzależnienia,

 - kryzysy małżeńskie,

 - kryzysy wieku adolescencji,

 - klęski żywiołowe i wypadki losowe lub

 - znajdujących się w innych sytuacjach trudnych psychologicznie (np. strata bliskiej osoby,żałoba, ciążka choroba, przebyty rozwód, trudności w relacjach społecznych, problemy wychowawcze, gwałtowna zmiana sytuacji życiowej).

 Oferta pomocy Ośrodka skierowana jest do wszystkich tych, którzy przeżyli zdarzenia zakłócające dotychczasowy sposób ich życia, bez względu na wiek, płeć, wykształcenie czy sytuację materialną, chcących zapobiec  powstawaniu lub pogłębianiu skutków trudnych sytuacji życiowych.