Kiedy rodzice się rozchodzą …

22 października 2021 r. zakończyły się zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców rozwodzących się lub po rozstaniu, ukierunkowane na wsparcie dziecka w tej sytuacji oraz grupa wsparcia dla dzieci w sytuacji rozwodu/rozstania rodziców, realizowane przez pracowników POIK.
PAMIĘTAJMY:
"Nie ma czegoś takiego jak szczęśliwy rozwód. Rozwód jest nieodmiennie traumatyczny dla każdego członka rodziny, chociaż może to być w danych warunkach najlepsze rozwiązanie. Rodzice muszą uświadomić sobie, że rozwodzą się ze współmałżonkiem, a nie z rodziną. Każdy z rodziców ma obowiązek utrzymania kontaktu z dzieckiem bez względu na rozbicie własnego życia osobistego. Orzeczenie o rozwodzie, nie jest dokumentem uprawniającym rodzica do opuszczenia swych dzieci. Odejście rodzica tworzy w dziecku szczególnie bolesną deprywację i pustkę …." - TOKSYCZNI RODZICE, Susan Forward.

aga_1.jpg

aga_2.jpg

aga_3.jpg

aga_4.jpg

Wychowywanie dzieci wiąże się z nabywaniem pewnych umiejętności niezbędnych do prawidłowego rozwoju dzieci. Rodzicielstwo jest sztuką prawidłowej komunikacji oraz przekazywania dzieciom podstawowych wartości, z którymi pójdą dalej w świat i życie dorosłe. Tematyka spotkań grupy wsparcia dla rodziców z problemami wychowawczymi będzie obejmować m.in. „O rodzicielskich wyzwaniach i umiejętnościach związanych z wychowywaniem”, „Nie lubię tego, jak wyglądam” - percepcja obrazu własnego ciała w okresie dorastania, charakterystyczne zmiany w zachowaniu nastolatka.”, „Jak widzę swoje dziecko i czy mogę coś z tym zrobić? Czym jest wsparcie?”, „Jak poradzić sobie z własnymi, rodzicielskimi emocjami związanymi z niepewnością? Jakie emocje towarzyszą rodzicom”. Dotychczas odbyły się dwa spotkania, kolejne zostało zaplanowane na 23 października 2021 roku na godzinę 14:30.

gr_dla_rodziców.jpg

Zapraszamy na kolejne spotkanie "Grupy wsparcia dla dzieci w sytuacji rozwodu/rozstania rodziców", zaplanowane na 15 października 2021 godzinę 17:00.

zajęcia_Aga.jpg

Zapraszamy na kolejne spotkanie "Grupy wsparcia dla dzieci w sytuacji rozwodu/rozstania rodziców", zaplanowane na 8 września 2021 godzinę 17:00.

IMG-20210823-WA0005.jpg

W ramach usług pomocowych w POIK są organizowane zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców rozwodzących się lub po rozstaniu, ukierunkowane na wsparcie dziecka w tej sytuacji.      

Prowadzenie: psycholog mgr Małgorzata Jania

Zajęcia przybierają formę grupową i indywidualną- w zależności od potrzeb uczestników.

Pierwsze zajęcia grupowe odbyły się 28 lipca 2021 roku, trwały ok. 1,5 godziny.

Spotkania skorelowane są czasowo z warsztatami, prowadzonymi przez pedagoga POIK, przeznaczonymi dla dzieci w sytuacji rozwodu rodziców.

IMG-20210728-WA0019.jpg

 

 

Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Kindze Grzybowskiej,

Rodzicom i Uczniom

Niepublicznej Szkoły Podstawowej Edison w Trzebini

za pomoc w utworzeniu

pokoju terapeutycznego dla dzieci 

w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie.

Cieszymy się, że nasi mali Podopieczni

będą mogli korzystać ze wsparcia

w miejscu, które powstało dzięki życzliwości

Dzieci dla Dzieci.

IMG_9840.JPG

IMG_9836.JPG

IMG_20210723_121605_resized_20210723_122017325.jpg

W dniu 21 lipca 2021 roku w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie odbyły się pierwsze Zajęcia socjoterapeutyczne  dla dzieci i młodzieży, mającej trudności w sferze osobowościowej i emocjonalnej ,, JESTEM WYJĄTKOWA, JESTEM WYJĄTKOWY’ prowadzone przez pracownika socjalnego Iwonę Palian i pedagoga Agnieszkę Gomółkę.

Problem nieśmiałości u dzieci i młodzieży wymaga odpowiedniego kształtowania osobowości, a przede wszystkim dbałości o to, aby wpajane im ideały osobowe oraz wartości były możliwe dla nich do osiągnięcia. Nieśmiałość utrudnia kontakty społeczne, powoduje izolację od ludzi, działa hamująco na wykorzystanie potencjału intelektualnego, w efekcie prowadząc do negatywnego obrazu własnej osoby, niskiego poczucia własnej wartości oraz niedoceniania swoich mocnych stron.

Zapraszamy na kolejne zajęcia socjoterapeutyczne, które odbędą się w dniu 26 Lipca 2021 roku o godz.17:00.    

dfa37a4c-f050-4a2a-8be3-03f04197ed95.JPG

87b74eef-21f8-45d8-9805-3fdc97f7286e.JPG

W dniu 25 czerwca 2021 roku odbyło się pierwsze spotkanie Grupy wsparcia dla dzieci w sytuacji rozwodu/rozstania rodziców prowadzone przez pedagoga POIK Agnieszkę Gomółkę. Przewidziane jest 8 spotkań wspierających dzieci w trudnej sytucji rodzinnej.

Rozstanie rodziców jest sytuacją obciążającą emocjonalnie dziecko. Sposób, w jaki rodzice się rozstają ma wpływ na jego przeżycia i rozwój psychofizyczny. Im większe obciążenie dziecka konfliktem rodziców, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia skutków psychologicznych, takich jak zaburzenie poczucia bezpieczeństwa,zaburzenia zachowania, zaburzenia emocji. Po stronie rodziców leży odpowiedzialność za to, aby ich rozstanie nie oznaczało dla dziecka rozpadu rodziny i nie wpływało w sposób negatywny na jego rozwój społeczno-emocjonalny oraz funkcjonowanie w życiu społecznym.

Zapraszamy na kolejne spotkanie grupy wsparcia dla dzieci, które odbędzie się w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w dniu 28 lipca 2021 roku o godzinie 17:00ec407233-824d-4549-812d-e154671e5fb9.JPGd73981e2-8ec7-47f4-a157-c663d3b84cbc.JPG

W dniu 17 lipca 2021 roku odbyło się pierwsze spotkanie X edycji Warsztatów Podnoszenia Kompetencji Wychowawczych dla rodziców i opiekunów. Program warsztatów jest adresowany do rodziców i opiekunów mających problemy wychowawcze z dziećmi, którzy nie radzą sobie z pełnieniem roli matki lub ojca, którzy obawiają się utracenia więzi ze swoimi dziećmi, mających problemy z nawiązaniem pozytywnej relacji z dziećmi, chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat wychowywania swoich dzieci.

Warsztaty są prowadzone przez pedagoga/specjalistę pracy z rodziną Agnieszkę Kosowską-Dudek. Przewidziane jest 10 spotkań, każde o innej tematyce. Uczestnicy po spełnieniu warunków formalnych otrzymują na zakończenie materiały szkoleniowe (skrót treści teoretycznej warsztatów) oraz certyfikat uczestnictwa.

Spotkania WPKW odbywają się na zasadzie krótkiego omówienia części teoretycznej i wprowadzenia do danego bloku tematycznego, a następnie pogłębiane są  w formie ćwiczeń grupowych i indywidualnych co pozwala na sprawdzenie wiedzy uczestników w danym zakresie i pokazanie prawidłowych zachowań wobec dzieci. 

IMG_20210722_111708_resized_20210722_023802841.jpg

 

IMG_20210722_111325_resized_20210722_023802700.jpg

W dniu 16 czerwca 2021r. odbyły się warsztaty dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia i Szkoły Podstawowej Nr 9 SOSW w Chrzanowie, prowadzone przez psychologów Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie Panią Katarzynę Krzywoń i Panią Annę Słowińską-Cajc.

Tematem szkolenia była: „Przemoc rówieśnicza. Sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Możliwość uzyskania pomocy”. Uczniowie pod kierunkiem terapeutów stworzyli definicję przemocy, omówili jej przyczyny i konsekwencje, zostali również zapoznani z formami wsparcia udzielanymi w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Szkolenie zostało zorganizowane w ramach realizacji zadań programu profilaktyczno-wychowawczego „Możesz żyć inaczej”.

sosw Chrzanów