logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową – Psycholog w środowisku.

 

Załączniki:

Indywidualne poradnictwo psychologiczne w środowisku dla klientów POIK, dzieci oraz osób dorosłych doświadczających trudności wychowawczych, w wymiarze maksymalnie 288 godzin.

Indywidualne poradnictwo psychologiczne w środowisku dla rodzin osób chorujących psychicznie będących klientami POIK w wymiarze maksymalnie 160 h.