Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie po raz drugi otrzymał wyróżnienie w Małopolskim Konkursie „Przeciw przemocy” na najlepsze działania podejmowane w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym i powiatowym oraz organizacje pozarządowe z obszaru województwa małopolskiego.

Wyróżnienie przyznano za uniwersalne i innowacyjne działania wzbogacające wsparcie oferowane osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, wszechstronność podejmowanych inicjatyw skierowanych do dzieci, młodzieży, rodzin, współpracę z wieloma instytucjami z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Nagrody dla zwycięzców w konkursie zostały wręczone w trakcie wojewódzkiej konferencji, która odbywała się pod hasłem „Pomoc osobie stosującej przemoc – pomocą dla całej rodziny”.

Spotkanie jest organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie od 2003r. i już na stałe wpisała się w mapę wojewódzkich wydarzeń poświęconych problematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

TEGOROCZNI LAUREACI KONKURSU:

Nagroda dla najlepszego powiatu:

Powiat Limanowski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

Nagroda dla najlepszej gminy:

Gmina Miasto Kraków / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Wyróżnienia dla:

Powiatu:

Powiat chrzanowski / Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie

Gminy:

Gmina Rzezawa / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie

Laureatom serdecznie gratulujemy!

na stronę 1