W dniu 25 czerwca 2021 roku odbyło się pierwsze spotkanie Grupy wsparcia dla dzieci w sytuacji rozwodu/rozstania rodziców prowadzone przez pedagoga POIK Agnieszkę Gomółkę. Przewidziane jest 8 spotkań wspierających dzieci w trudnej sytucji rodzinnej.

Rozstanie rodziców jest sytuacją obciążającą emocjonalnie dziecko. Sposób, w jaki rodzice się rozstają ma wpływ na jego przeżycia i rozwój psychofizyczny. Im większe obciążenie dziecka konfliktem rodziców, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia skutków psychologicznych, takich jak zaburzenie poczucia bezpieczeństwa,zaburzenia zachowania, zaburzenia emocji. Po stronie rodziców leży odpowiedzialność za to, aby ich rozstanie nie oznaczało dla dziecka rozpadu rodziny i nie wpływało w sposób negatywny na jego rozwój społeczno-emocjonalny oraz funkcjonowanie w życiu społecznym.

Zapraszamy na kolejne spotkanie grupy wsparcia dla dzieci, które odbędzie się w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w dniu 28 lipca 2021 roku o godzinie 17:00ec407233-824d-4549-812d-e154671e5fb9.JPGd73981e2-8ec7-47f4-a157-c663d3b84cbc.JPG