W dniu 21 lipca 2021 roku w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie odbyły się pierwsze Zajęcia socjoterapeutyczne  dla dzieci i młodzieży, mającej trudności w sferze osobowościowej i emocjonalnej ,, JESTEM WYJĄTKOWA, JESTEM WYJĄTKOWY’ prowadzone przez pracownika socjalnego Iwonę Palian i pedagoga Agnieszkę Gomółkę.

Problem nieśmiałości u dzieci i młodzieży wymaga odpowiedniego kształtowania osobowości, a przede wszystkim dbałości o to, aby wpajane im ideały osobowe oraz wartości były możliwe dla nich do osiągnięcia. Nieśmiałość utrudnia kontakty społeczne, powoduje izolację od ludzi, działa hamująco na wykorzystanie potencjału intelektualnego, w efekcie prowadząc do negatywnego obrazu własnej osoby, niskiego poczucia własnej wartości oraz niedoceniania swoich mocnych stron.

Zapraszamy na kolejne zajęcia socjoterapeutyczne, które odbędą się w dniu 26 Lipca 2021 roku o godz.17:00.    

dfa37a4c-f050-4a2a-8be3-03f04197ed95.JPG

87b74eef-21f8-45d8-9805-3fdc97f7286e.JPG