W dniu 16 czerwca 2021r. odbyły się warsztaty dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia i Szkoły Podstawowej Nr 9 SOSW w Chrzanowie, prowadzone przez psychologów Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie Panią Katarzynę Krzywoń i Panią Annę Słowińską-Cajc.

Tematem szkolenia była: „Przemoc rówieśnicza. Sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Możliwość uzyskania pomocy”. Uczniowie pod kierunkiem terapeutów stworzyli definicję przemocy, omówili jej przyczyny i konsekwencje, zostali również zapoznani z formami wsparcia udzielanymi w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Szkolenie zostało zorganizowane w ramach realizacji zadań programu profilaktyczno-wychowawczego „Możesz żyć inaczej”.

sosw Chrzanów

poik

                                                 poik logotyp

Dyrektor Powiatowego Ośrodka

Interwencji Kryzysowej

w Chrzanowie informuje, iż ośrodek

od 1 stycznia 2021

roku będzie otwarty

w godzinach 7:00 – 22:00

Kartka BN 2020 POIK Chrzanów

Z dniem 1 stycznia 2021 roku Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie będzie działał w godzinach

7:00 - 22:00.

Zgodnie z art. 113 c Ustawy o Pomocy Społecznej (Dz. U. 2020 poz. 1876), jednostka organizacyjna pomocy społecznej zapewniająca całodobowe usługi, nie może się mieścić w jednym budynku z placówką wychowawczą.

W związku z powyższym z dniem 1 stycznia 2021 roku POIK w Chrzanowie przestaje funkcjonować jako całodobowa jednostka organizacyjna pomocy społecznej. POIK nie będzie również prowadził hostelu dla osób i rodzin w kryzysie. Wszystkie dotychczasowe zadania z zakresu interwencji kryzysowej będą realizowane w nowych godzinach pracy Ośrodka. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach będzie możliwe udzielenie osobie w kryzysie schronienia w mieszkaniu interwencyjnym POIK.

Dobiega końca wrzesień 2020 roku, a tym samym w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie podsumowujemy realizację projektu „Pokonaj kryzys”, współfinansowanego ze środków unijnych.


Realizacja projektu obejmowała okres od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2020 roku, jednak ze względu na wystąpienie COVID – 19 uległ on wydłużeniu do 30 września 2020 roku..


W projekcie wzięło udział 312 osób, a 232 osoby zakończyły swój udział w projekcie zgodnie ze swoją ścieżką reintegracji.


Przez trzy lata w projekt zaangażowanych było wielu specjalistów świadczących usługi: poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego, mediacji, coachingu indywidualnego, asystenta rodziny, grup wsparcia, kursu samoobrony, terapii par, warsztatów psychoedukacyjnych.


Dla Uczestników projektu dostępny był całodobowy telefon interwencyjny w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie. Wprowadzone zostały metody innowacyjne jak poradnictwo w miejscu zamieszkania uczestnika oraz wirtualna grupa wsparcia, które wcześniej nie były realizowane przez Ośrodek.


Projekt cieszył się zainteresowaniem nie tylko uczestników ale i jednostek współpracujących z POIK na co dzień.
Wszystkim specjalistom, osobom obsługującym Stowarzyszenie DELFIN, osobom
z firmy szkoleniowej DELTA, firmom transportowym, które bezpiecznie wiozły
nas na warsztaty szkoleniowe, czasem dostarczając wrażeń, policji, która sprawdzała stan techniczny pojazdów, oraz wszystkim osobom, z którymi współpracowaliśmy podczas realizacji projektu, uczestnikom, pracownikom obsługującym projekt –

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz z Zespołem Diagnostycznym serdecznie dziękują.

logo NOWE

W związku z COVID-19, chorobą zakaźną wywoływaną przez odkryty wirus SARS-CoV-2, której skutki odczuwamy w Polsce i na całym świecie, warsztaty wyjazdowe zaplanowane na miesiące kwiecień oraz maj 2020 roku nie mogły odbyć się w zaplanowanych terminach.

Śledząc bacznie sytuację w Polsce, dostosowując się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz po podjęciu odpowiednich działań przez Dyrektor Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie i Koordynatora projektu powstała możliwość zrealizowania warsztatów w innych terminach.

W miesiącach czerwcu i lipcu 2020 roku odbyły się cztery dwudniowe warsztaty wyjazdowe w miejscowości Radocza dla Uczestników projektu „Pokonaj kryzys”, zorganizowane przez stowarzyszenie „DELFIN” współpracujące z Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie.

20 i 21 czerwca 2020 r. odbyły się warsztaty podnoszące świadomość Uczestników w zakresie: własnego portretu Ja i własnej linii życia, coachingu relacji partnerskiej oraz umiejętnego definiowania potrzeb własnych i partnera. Dla dzieci zostały przeprowadzone warsztaty dostosowane do ich wieku, potrzeb oraz umiejętności. Odbyły się zajęcia dotyczące: filozofii dialogu społeczno-kulturowego oraz świadomości bycia istotą społeczną, cyklu życia. Zawierały wiedzę oraz umiejętności pomagające w pokonywaniu nieśmiałości przy wejściu w nową grupę. Podczas szkoleń prowadzone były również gry i zabawy integracyjne i psychoruchowe.

4 i 5 lipca 2020 roku grupy kobiet nabywały wiedzę i umiejętności w zakresie ja w relacji i ja w rodzinie. Pary podczas coachingu relacji partnerskiej pracowały w zakresie zazdrości w związku oraz treningu seksualności. Grupy dzieci dotykały tematu swojej tożsamości oraz zarządzania sobą w czasie.
Poza grami i zabawami integracyjnymi i psychoruchowymi zdobywały wiedzę jak bezpiecznie korzystać z Internetu oraz poznawały swoje miejsce w rodzinie oraz różne struktury rodzin.

11 i 12 lipca 2020 roku Uczestniczki warsztatów dotykały zagadnień coachingu kobiecości i coachingu ciała. Pary korzystające z warsztatów wyjazdowych szukały mocnych stron swoich związków oraz poznawały metodę negocjacji w związku. Grupa dzieci najstarszych poruszała trudny i jednocześnie aktualny temat bullyingu oraz odpowiedzialności za siebie samego. Ponadto podczas warsztatów wyjazdowych młodsi Uczestnicy projektu poznawali różne kultury oraz kształtowali umiejętność komunikacji międzykulturowej. Poznawali swoje własne i wzajemne sposoby na nudę, a to wszystko w asyście gier i zabaw integracyjnych i psychoruchowych.

Ostatnie warsztaty wyjazdowe odbyły się 18 i 19 lipca 2020 roku. Grupy kobiet miały możliwość doświadczyć mowy własnego ciała podczas warsztatu prowadzonego metodą Aleksandra Lowena oraz coachingu zarządzania emocjami. Osoby pracujące na warsztacie w parach miały możliwość, między innymi, omówić różnice międzypłciowe i poznać obszary wspólne natury kobiecej i męskiej, zapoznać się i omówić stereotypy dotyczące płci, zapoznać się z definicją przestrzeni w związku, omówić znaczenie własnych potrzeb
w związku, odkryć własny potencjał, itp. Dzieci podczas warsztatów wyjazdowych poznawały siłę twórczego myślenia oraz znaczenie autoprezentacji w relacjach społecznych. Uzyskiwały informację czym jest stres, poznawały sposoby na redukowanie napięcia oraz rozwijały świadomość ekologiczną i różne możliwości zagospodarowania odpadów. Nie zabrakło gier i zabaw integracyjnych i psychoruchowych.

Dyrektor POIK wraz z zespołem serdecznie dziękują za współpracę wszystkim osobom zaangażowanym w możliwość przeprowadzenia wyżej wymienionych warsztatów oraz Uczestnikom projektu za udział.

Logotypy

 

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na wybór realizatora zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej uczestników projektu "Pokonaj kryzys"

 

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert

 

 

Oferujemy zdalne wsparcie  psychologiczne polegające na wideorozmowie lub rozmowie telefonicznej.

Nasze wsparcie kierujemy w szczególności do:

  • członków personelu medycznego i innych służb zaangażowanych w działania związane z zagrożeniem koronawirusem,
  • osób objętych kwarantanną,

Osoby, do których znajdziesz kontakt są profesjonalistami w zakresie udzielania tego typu pomocy i są to: interwenci kryzysowi i psychologowie.

online

W trosce i z myślą o naszych klientach proponujemy Państwu konsultacje telefoniczne lub online. Wszystkie szczegółowe informacje dostępne będą pod nr tel. 32 646 71 85 od dnia 16.03.2020 r.