W dniach 16 i 17 grudnia 2017 roku oraz 10 i 11.02.2018 roku odbyły się warsztaty wyjazdowe dla Uczestników Projektu „Pokonaj kryzys” zorganizowane przez pracowników Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie.

16 i 17 grudnia 2017 roku w miejscowości Szczyrk odbyły się warsztaty dotyczące treningu komunikacji w związku, postawy asertywnej i podnoszenia samooceny kierowane do osób dorosłych. Dla dzieci zostały przeprowadzone warsztaty dostosowane do ich wieku, potrzeb oraz umiejętności. Odbyły się zabawy sensoryczne, gry, zabawy integracyjne i psychoruchowe. Warsztaty poruszały również tematykę twórczego myślenia, ćwiczeń wizualizacyjnych, psychoedukacji dotyczącej przemocy oraz podnoszenia samooceny.

Łącznie wyjazdu skorzystały 34 osoby.

10 i 11 lutego 2018 roku w miejscowości Radocza odbyły się kolejne warsztaty zaplanowane w ścieżce reintegracyjnej Uczestników Projektu. Tematy warsztatów dla osób dorosłych dotykały takich zagadnień jak rozwiązywanie konfliktów w relacji partnerskiej, psychoedukację dotyczącą przemocy oraz ról społecznych. Dla dzieci młodszych zorganizowane zostały gry, zabawy integracyjne i psychoruchowe oraz zajęcia z arteterapii. Grupa dzieci najstarszych realizowała temat postawy asertywnej.

Łącznie z wyjazdu skorzystało 28 osób.

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie przeprowadzenia terapii małżeńskiej/par.

 

załącznik:
Terapeuta - Pary

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie poradnictwa psychologicznego dla par.

 

załącznik:
Psycholog - pary

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie usługi transportowej.

 

załącznik:
Transport

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem podczas wyjazdu.

załącznik:
Pielęgniarka

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie realizacji zajęć dla dzieci podczas warsztatów wyjazdowych.

 

załącznik:
Trenerzy dzieci

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16


Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie realizacji zajęć dla osób dorosłych podczas warsztatów wyjazdowych.

 

załącznik:
Trenerzy - dorośli

4 grudnia 2017 roku w Powiatowym Ośrodku interwencji Kryzysowej w Chrzanowie została zorganizowana zabawa mikołajkowa dla podopiecznych Ośrodka.Na najmłodszych czekało szereg atrakcyji takich jak Kalambury, manualne wykonanie postaci św. Mikołaja oraz wspólne ubieranie choinki. Na spotkaniu dzieci zaśpiewały piosenkę pod kierunkiem asystenta rodziny POIK, pani Justyny Pławeckiej. Nie zabrakło oczywiście najważniejszej postaci tego wieczoru czyli Świętego Mikołaja, który szczodrze obdarował wszystkie dzieci i ich mamy.

 

1234

20 listopada 2017 roku odbyła się Konferencja „Organizacja lokalnego systemu pomocy dziecku i rodzinie w Powiecie Chrzanowskim” organizowana przez PCPR Chrzanów. Podczas konferencji pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie, Powiatowy Dom Pomocy Społecznej im. A. Starzeńskiego w Płazie oraz Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie zaprezentowały swoją działalność. Także pracownicy POIK, pedagog Agnieszka Kosowska oraz asystent rodziny Justyna Pławecka miały możliwość zaprezentować działalność Ośrodka. Konferencja została uświetniona wystąpieniem prof. Krzysztofa Czekaja z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na temat: „Instytucji pomocy społecznej w procesie wsparcia społeczności lokalnych w ich funkcjonowaniu i planowaniu rozwoju”. Podczas uroczystości dyplomami uznania Starosty Chrzanowskiego za wzorową postawę oraz znaczący wkład i zaangażowanie w działania na rzecz osób potrzebujących pomocy zostali uhonorowani zasłużeni pracownicy m.in. Dyrektor POIK pani Justyna Matuszewska, Główny Specjalista ds. interwencji kryzysowej, psycholog Anna Słowińska – Cajc, specjalista pracy z rodziną, pedagog Agnieszka Kosowska oraz Asystent rodziny, pedagog Justyna Pławecka.

lm

warsztaty zapowiedź